Ramboll Hospital Forum 2019

Terms and conditions

Vi kan komma att spela in eller fotografera evenemanget och personer som deltar. Det medför att du som deltagare kan komma att förekomma i ljud- och bildinspelningar eller fotografier. Ramboll Sverige behandlar denna information på olika sätt och den kan även komma att publiceras internt eller externt. Ramboll Sverige kommer inte att publicera namn eller foton, ljud- eller bildupptagningar med deltagare som har en framträdande roll utan deltagarens samtycke.